Polityka Prywatności

  Polityka Prywatności firmy Wyborowa Pernod Ricard

  Wyborowa Pernod Ricard, działając jako Administrator Danych, szanuje prawo użytkowników do prywatności, w czasie gdy korzystają z naszych mediów cyfrowych (takich jak nasze witryny internetowe, aplikacje na telefon, strony w mediach społecznościowych, formularze online w celu zarejestrowania się na nasze imprezy i in.) oraz komunikują się z nami drogą elektroniczną.

  Celem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie użytkowników o sposobie, w jaki Wyborowa S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janikowskiej 23, 61-070 Poznań, będąca podmiotem powiązanym z grupą Pernod Ricard (zwana dalej „Wyborową Pernod Ricard”, „my”, lub „nasz/nasza/nasze”) zbiera, przechowuje, wykorzystuje i przetwarza Dane Osobowe użytkowników przekazane nam za pośrednictwem mediów cyfrowych obsługiwanych przez Wyborową Pernod Ricard („Media Cyfrowe”).

  Zagadnienia:

  1. Jakie Dane Osobowe zbieramy o użytkownikach i w jaki sposób?
  2. W jaki sposób i dlaczego stosujemy technologie śledzenia?
  3. W jakich celach wykorzystujemy Dane Osobowe użytkowników i na jakiej podstawie prawnej?
  4. Co się stanie, jeśli użytkownik nie zechce podać swoich Danych Osobowych?
  5. Komu ujawniamy Dane Osobowe użytkowników i dlaczego?
  6. Czy Dane Osobowe użytkowników są przekazywane do odbiorców w innych krajach i dlaczego?
  7. Jak długo przechowujemy Dane Osobowe użytkowników?
  8. W jaki sposób zabezpieczamy Dane Osobowe użytkowników?
  9. Jakie prawa dotyczące Danych Osobowych przysługują użytkownikom?
  10. W jaki sposób przetwarzamy Dane Osobowe dzieci?
  11. Jak można się z nami skontaktować lub złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego?
  12. Zmiany w naszej Polityce Prywatności.

   

  1. Jakie Dane Osobowe zbieramy o użytkownikach i w jaki sposób?

  Dane Osobowe są zbierane wyłącznie w celach wskazanych w punkcie 3 poniżej oraz w każdym przypadku korzystania przez użytkownika z funkcji lub usług oferowanych przez nasze Media Cyfrowe. Rodzaje i ilość informacji zebranych w odniesieniu do wyżej wskazanych funkcji i usług mogą być aktualizowane i różnić się od siebie w zależności od działań podejmowanych przez Wyborowa Pernod Ricard.

  Z zastrzeżeniem wymogów obowiązującego prawa możemy korzystać z różnych technologii zbierania i przekazywania informacji o sposobie dostępu do naszych Mediów Cyfrowych i korzystania
  z nich przez użytkowników. Możemy również używać danych demograficznych użytkowników naszych Mediów Cyfrowych uzyskanych od podmiotów zewnętrznych, takich jak Google lub media społecznościowe używane przez użytkowników („Informacje o Korzystaniu”). Informacje o Korzystaniu mogą dotyczyć odwiedzanych stron, czasu trwania wizyt, dostępu bądź podawania konkretnych informacji o napojach lub innych treści i w jakim języku, w tym danych demograficznych dotyczących użytkownika (takich jak wiek, płeć i obszary zainteresowań, w stosownych przypadkach) oraz stron odwiedzanych przed wizytą na bieżącej stronie, itp.

   

  2. W jaki sposób i dlaczego stosujemy technologie śledzenia?

  Wyborowa Pernod Ricard stosuje technologie śledzenia, takie jak pliki cookies, adresy IP lub pliki logowania. Technologie śledzenia pozwalają nam na dostosowanie naszych Mediów Cyfrowych do indywidualnych potrzeb użytkowników.

  • Używamy plików cookies, aby lepiej poznać sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszych Mediów Cyfrowych oraz oferowanych za ich pośrednictwem narzędzi i usług, a także usprawnić korzystanie z nich i ich funkcjonalność. Pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika, o ile będzie wymagana obowiązującymi przepisami prawa, nasze Media Cyfrowe korzystają z plików cookies i podobnych technologii („pliki cookies”). Pliki cookies to niewielkie pliki umieszczone na urządzeniu użytkownika, które służą różnym celom, np. pozwalają na sprawne poruszanie się między stronami, zapamiętują preferencje i ogólnie ulepszają działania użytkowników. Korzystanie z plików cookies na naszych Mediach Cyfrowych umożliwia użytkownikom lepsze korzystanie z naszych Mediów i pozwala na dokonanie z większą dokładnością oceny ich działania na naszej stronie. Więcej informacji na temat stosowanych przez nas plików cookies oraz sposobów ich zablokowania znajduje się w Polityce Plików Cookies (http://www.martell.com/pl-pl/polityka-cookie)
  • Adres IP to numer, który jest używany przez komputery w sieci do identyfikacji komputera użytkownika przy każdym jego logowaniu się do Internetu. Możemy śledzić adresy IP w celu (między innymi): (i) rozwiązywania problemów technicznych, (ii) utrzymania bezpieczeństwa i ochrony witryny internetowej, (iii) ograniczenia dostępu do naszych Mediów Cyfrowych, aby zachować zgodność z przepisami prawa lub stosować się do ograniczeń umownych, oraz (iv) lepszego poznania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych Mediów Cyfrowych;
  • Możemy (lub mogą to robić w naszym imieniu podmioty zewnętrzne) zbierać dane w formie plików logowania, które rejestrują aktywność na naszych Mediach Cyfrowych i gromadzą dane statystyczne dotyczące nawyków użytkowników w zakresie przeglądania treści na stronach internetowych. Są one generowane anonimowo i pozwalają nam na gromadzenie (między innymi) danych na temat: (i) rodzaju wyszukiwarki i systemu operacyjnego, z którego korzystają użytkownicy, (ii) sesji użytkownika (np. jego własnego adresu URL, daty i godziny jego wizyty na naszych Mediach Cyfrowych, a także odwiedzanych stron i czasu trwania tych odwiedzin), oraz (iii) innych podobnych danych dotyczących nawigacji lub historii odwiedzanych stron (click-stream). Informacje zebrane w plikach logowania wykorzystujemy również do naszych wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych, stale poprawiając i dostosowując w ten sposób świadczone przez nas usługi online. Pliki logowania służą wyłącznie naszym wewnętrznym celom i nie są związane z żadnym konkretnym użytkownikiem.

   

  3. W jakich celach wykorzystujemy Dane Osobowe użytkowników i na jakiej podstawie prawnej?

  Informacje dotyczące użytkownika zbieramy w celu:

  • Udzielenia odpowiedzi na żądanie użytkownika dotyczące usługi lub realizacji umowy
   • Przy rejestracji lub zapisywaniu się w naszych Mediach Cyfrowych (aplikacje mobilne, strony internetowe, media społecznościowe, itp.) Dane Osobowe użytkownika są wykorzystywane w celu zapewnienia mu subskrybowanych przezeń odpowiednich funkcji i usług oraz zaoferowania korzyści i przywilejów, które zwykle towarzyszą rejestracji, zaproszenia na imprezy, udziału w loterii, itp.;)
  • Wysyłania użytkownikom komunikatów administracyjnych: (np. e-maila z potwierdzeniem przy zapisywaniu się lub anulowaniu danej rejestracji lub aktywności), a także niektórych ogłoszeń związanych z usługami (np. zawiadomień o aktualizacjach informacji dotyczących ochrony prywatności, zawieszonych funkcjach lub programach na naszych Mediach Cyfrowych, zmianach naszej polityki w zakresie usług lub wsparcia technicznego online lub innych powiązanych zmian);
  • Uzyskania możliwości przesłania treści marketingowych pod warunkiem uzyskania zgody:
   • Oprócz celu, w jakim użytkownik podał swoje Dane Osobowe, istnieje też możliwość wyboru (za pośrednictwem pola wyboru lub w inny sposób) wyrażenia zgody na wykorzystanie Danych Osobowych w ramach aktywności bądź usług innych niż żądana aktywność lub usługa główna. Na przykład, przy zgłaszaniu się do konkursu lub innej promocji można otrzymać zaproszenie do zapisania się na newsletter lub alert otrzymywane za pośrednictwem Mediów Cyfrowych prowadzących promocję lub innych stron internetowych. W przypadku wyboru takich usług dodatkowych, w celu ich świadczenia będziemy korzystać z Danych Osobowych;
   • Przy korzystaniu z funkcji „Wyślij do znajomego”: takie Dane Osobowe będą wykorzystywane jednorazowo w celu przekazania komunikatu i nie są one przez nas przechowywane dalej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa lokalnego;
   • Przy korzystaniu z Kodu QR lub podobnej funkcji znajdującej się na produktach Pernod Ricard: korzystamy z Danych Osobowych w celu przesłania użytkownikom więcej informacji o produktach, na których znajduje się Kod QR bądź podobna funkcja, lub o innych produktach;
  • Ponieważ zapewnienie lepszej obsługi leży również w interesie Wyborowej Pernod Ricard:
   • Pod warunkiem uzyskaniu zgody użytkownika, o ile będzie wymagana, możemy od czasu do czasu łączyć, aktualizować lub w inny sposób rozszerzać zbiór Danych Osobowych zebranych za pośrednictwem naszych Mediów Cyfrowych o dane otrzymane ze źródeł zewnętrznych lub od podmiotów zewnętrznych. Możemy na przykład łączyć dane czysto demograficzne lub sondażowe (dotyczące np. wieku, płci, gospodarstwa domowego i innych zainteresowań itp.), które nie są powiązane z Danymi Osobowymi użytkownika z Danymi Osobowymi zebranymi za pośrednictwem naszych ofert (takich jak dane zebrane przy rejestracji konta). Możemy wykorzystać powyższe łączne informacje i/lub dane demograficzne do naszych wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych oraz do ciągłego ulepszania i personalizowania dostarczanych przez nas produktów i usług oraz  dostosowywania ich do indywidualnych potrzeb użytkowników w celu lepszego ich zaspokajania. Niektóre z używanych przez nas narzędzi mogą obejmować zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji zgodnie z obowiązującym prawem.
   • Informacje zwrotne, pytania lub komentarze zgłaszane za pośrednictwem naszego formularza “Skontaktuj się z nami” i naszego systemu raportowania zgodności “Powiedz nam”: jeśli użytkownik skontaktował się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego online, jego dane osobowe są wykorzystywane do udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie lub zgłoszony komentarz.
   • Zapewnimy, aby Dane Osobowe użytkowników były dokładne i aktualne oraz będziemy unikać powielania ich w naszej bazie danych poprzez sprawdzanie – przy każdym przypadku kontaktu z naszą spółką i/lub jedną z naszych spółek powiązanych – czy Dane Osobowe użytkownika są nadal aktualne lub wymagają uzupełnienia bądź aktualizacji przy użyciu podanych nam informacji dodatkowych.
   • Możemy dokonywać profilowania na podstawie monitorowania aktywności użytkownika na naszych Mediach Cyfrowych, aby lepiej poznać jego preferencje czy centrum zainteresowań i dostosować nasze materiały marketingowe do jego profilu, chyba że użytkownik zgłosi sprzeciw na warunkach określonych w punkcie 9 niniejszej Polityki Prywatności.

   

  Wyborowa Pernod Ricard może przetwarzać Dane Osobowe wymagające automatycznego podejmowania decyzji pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody użytkownika, w celu lepszego zaspokojenia jego potrzeb zgodnie z jego preferencjami.

  Należy pamiętać, że stosowane zautomatyzowane narzędzia są regularnie sprawdzane w celu zapewnienia rzetelnego przetwarzania Danych Osobowych. Podczas tworzenia profili są wdrażane szczególne środki, takie jak minimalizacja ilości danych. Użytkownik jest proszony o przedstawienie swojego stanowiska poprzez opisane powyżej prawo dostępu. Użytkownik może również wyrazić sprzeciw wobec wyniku automatycznej decyzji, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w punkcie 11 poniżej.

   

  4. Co się stanie, jeśli użytkownik nie zechce podać swoich Danych Osobowych?

  Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać żadnych Danych Osobowych, gdy zostanie o nie poproszony, może nie mieć możliwości uczestnictwa w niektórych aktywnościach i spersonalizowanych funkcjach lub nasze Media Cyfrowe mogą ograniczać oferowane mu usługi i promocje. Na przykład, jeśli użytkownik odmówi udostępnienia swojego adresu e-mail, nie będzie mógł otrzymywać naszych newsletterów, ani w inny sposób rejestrować się w naszych Mediach Cyfrowych. Jednakże, aby móc po prostu przeglądać treści na naszych Mediach Cyfrowych i dowiedzieć się więcej o naszych produktach, nie trzeba podawać nam żadnych Danych Osobowych. W każdym przypadku zawsze będziemy informować użytkownika o Danych Osobowych, które są niezbędne do skorzystania z danej usługi.

  5. Komu ujawniamy Dane Osobowe użytkowników i dlaczego?

  • W ramach grupy Pernod Ricard

  Wyborowa Pernod Ricard może ujawnić Dane Osobowe użytkownika w celach wskazanych w punkcie 3 w ramach grupy Pernod Ricard, w tym swoim spółkom powiązanym na całym świecie.

  • Podmiotom zewnętrznym

   

  Wyborowa Pernod Ricard może również ujawnić Dane Osobowe użytkownika podmiotom zewnętrznym, lecz tylko w przypadkach wskazanych poniżej:

  • W celach marketingowych: o ile użytkownik udzielił nam swojej zgody.
  • W celach uzyskania wsparcia: możemy korzystać z usług usługodawców, agentów lub kontrahentów zapewniających wsparcie w zakresie wewnętrznego funkcjonowania Mediów Cyfrowych oraz pomoc przy zarządzaniu nimi lub różnymi funkcjami, programami i dostępnymi w ich ramach promocjami. Każdy podmiot zewnętrzny jest zobowiązany do zapewnienia przez cały czas bezpieczeństwa Danych Osobowych na takim samym poziomie jak Wyborowa Pernod Ricard oraz w razie potrzeby, jest zobowiązany umową prawną do zachowania prywatności i bezpieczeństwa Danych Osobowych użytkowników oraz przetwarzania ich wyłącznie na konkretne polecenie Wyborowej Pernod Ricard;
  • W przypadku gdy prowadzimy wspólny lub współsponsorowany program lub promocję: jeśli na naszych Mediach Cyfrowych prowadzimy wspólny lub współsponsorowany program bądź promocję wraz z inną spółką, organizacją lub innymi renomowanymi podmiotami zewnętrznymi; oraz w ramach tych działań zbieramy i przetwarzamy Dane Osobowe użytkowników, możemy je ujawniać naszemu partnerowi lub sponsorowi, pod warunkiem udzielenia nam na to zgody.
   W przypadku zbierania (lub ujawniania) Danych Osobowych przez spółkę inną niż Wyborowa Pernod Ricard w ramach tej promocji, powiadomimy o tym fakcie użytkownika w chwili zbierania Danych Osobowych;
  • W celach zapewnienia bezpieczeństwa: możemy też ujawniać Dane Osobowe użytkownika, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub w naszej dokonanej w dobrej wierze ocenie takie działanie jest w uzasadniony sposób niezbędne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi procedurami prawnymi, udzielenia odpowiedzi na wszelkie roszczenia lub ochrony bezpieczeństwa bądź praw Wyborowej Pernod Ricard, jej klientów lub innych osób;
  • W przypadku połączenia lub przejęcia spółki Wyborowa Pernod Ricard, w całości lub w części, przez inną spółkę, lub w przypadku sprzedaży lub zbycia przez Wyborową Pernod Ricard swojego przedsiębiorstwa, w całości lub w części, nabywca miałby dostęp do informacji przechowywanych przez Wyborową Pernod Ricard, które mogłyby obejmować Dane Osobowe, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa. Podobnie Dane Osobowe można przekazać w ramach restrukturyzacji spółki, postępowania upadłościowego lub w innym podobnym przypadku, jeśli jest to dopuszczalne obowiązującymi przepisami prawa.

   

  6. Czy Dane Osobowe użytkowników są przekazywane do odbiorców w innych krajach i dlaczego?

  Wyborowa Pernod Ricard jest częścią globalnej firmy i Dane Osobowe użytkowników mogą być przekazywane za granicę. Dane Osobowe mogą być przekazywane do krajów, w których obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych inne niż przepisy obowiązujące w kraju, w którym podano Dane. Dane Osobowe użytkowników mogą być również przekazywane pomiędzy różnymi spółkami w ramach Grupy Pernod Ricard zlokalizowanymi w różnych krajach. Wyborowa Pernod Ricard stosuje odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo Danych Osobowych zarówno w czasie ich przekazywania, jak i w miejscu ich otrzymania, stosując standardowe klauzule ochrony Danych Osobowych przyjęte przez Komisję Europejską, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

  Nasi główni usługodawcy w zakresie obsługi Mediów Cyfrowych mają siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych. Transfer danych osobowych do tych usługodawców jest dokonywany zgodnie
  z przepisami obowiązującego prawa i na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub pakietu Ochrony Prywatności. Tacy usługodawcy są również związani umową, która zapewnia wysoki standard ochrony prywatności i wymaga m.in., aby działali wyłącznie na polecenie Wyborowej Pernod Ricard oraz wdrażali wszelkie środki techniczne niezbędne do stałego zabezpieczania Danych Osobowych.

   

  7. Jak długo przechowujemy Dane Osobowe użytkowników?

  Przekazane nam za pośrednictwem Mediów Cyfrowych Dane Osobowe są przechowywane w naszych bazach danych przez okres, w którym konto użytkownika pozostaje aktywne i tak długo jak wymaga tego umowa zawarta z użytkownikiem lub przez okres potrzebny do świadczenia żądanych usług lub udzielenia odpowiedzi na pytania lub przesłania rozwiązania problemów, świadczenia ulepszonych i nowych usług. Możemy również przechowywać Dane Osobowe użytkowników zgodnie z naszą wewnętrzną procedurą w tym zakresie, jeśli jest to konieczne do spełniania naszych prawnych i regulacyjnych obowiązków, rozwiązywania sporów oraz egzekwowania umów.

  Możemy zatem przechowywać Dane Osobowe po zakończeniu korzystania z usług Wyborowej Pernod Ricard lub naszych Mediów Cyfrowych zgodnie z przepisami o przedawnieniu.

   

  8. W jaki sposób zabezpieczamy Dane Osobowe użytkowników?

  Wyborowa Pernod Ricard stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające poufność i ochronę Danych Osobowych użytkowników, które to Dane są zbierane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i/lub naszych aplikacji, w tym Danych wrażliwych. Powyższe działania obejmują między innymi: (i) przechowywanie Danych Osobowych w warunkach bezpiecznych, które nie są dostępne publicznie, a które są udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom Wyborowej Pernod Ricard, naszym agentom i kontrahentom; oraz (ii) weryfikację tożsamości zarejestrowanych użytkowników przed udzieleniem im dostępu do przechowywanych Danych Osobowych.

   

  9. Jakie prawa dotyczące Danych Osobowych przysługują użytkownikom?

  • W przypadku, gdy Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika, użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę.
  • Użytkownik może zażądać dostępu do treści swoich Danych Osobowych.
  • Użytkownik może zwrócić się o poprawienie swoich Danych Osobowych w przypadku, gdy są one niedokładne, niepełne lub nieaktualne.
  • Użytkownik może zwrócić się o usunięcie swoich Danych Osobowych w przypadku (i), gdy nie są one już konieczne w celu ich przetwarzania, (ii) wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych wyłącznie w zakresie udzielonej zgody, (iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, (iv) niezgodnego z prawem przewarzania Danych Osobowych, (v) gdy Dane Osobowe wymagają usunięcia w celu spełnienia obowiązku prawnego mającego zastosowanie do Wyborowej Pernod Ricard. Wyborowa Pernod Ricard podejmie uzasadnione działania w celu poinformowania o tym fakcie innych podmiotów z Grupy Pernod Ricard.
  • Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania (i) w przypadku zakwestionowania prawidłowości jego Danych Osobowych, aby umożliwić Wyborowej Pernod Ricard zweryfikowanie takiej prawidłowości, (ii) w przypadku, gdy użytkownik chce raczej ograniczyć przetwarzanie swoich Danych Osobowych niż usunąć je, pomimo iż przetwarzanie jest niezgodne z prawem, (iii) w przypadku, gdy użytkownik chce, aby Wyborowa Pernod Ricard przechowywała jego Dane Osobowe gdyż są one konieczne w celu obrony w przypadku zgłoszenia roszczeń, (iv) w przypadku, gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania lecz Wyborowa Pernod Ricard przeprowadza weryfikację w celu sprawdzenia podstaw takiego przetwarzania, które mogą być nadrzędne wobec praw użytkownika, (v) jeśli przetwarzanie danych odbywa się w uzasadnionym interesie Wyborowej Pernod Ricard.
  • Użytkownik może zwrócić się o przeniesienie swoich Danych Osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie prowadzone jest na podstawie zgody użytkownika lub w celu realizacji umowy.
  • Użytkownik ma zawsze możliwość odmowy podania nam swoich Danych Osobowych. W takim przypadku oferowane aktywności i funkcje będą ograniczone.
  • Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas swoich Danych Osobowych, w szczególności przetwarzania w celach marketingowych na podstawie profilowania.

  Użytkownik ma również prawo do wydania ogólnych lub szczegółowych instrukcji w zakresie korzystania z jego Danych Osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Polityki Prywatności po jego śmierci.

   

  10. W jaki sposób przetwarzamy Dane Osobowe dzieci?

  Z uwagi na to, że nasza Strona nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich poniżej wieku uprawniającego do legalnego spożywania alkoholu („Osoby Niepełnoletnie”), nie gromadzimy świadomie ich danych osobowych. Aby założyć konto i podejmować działania na naszych Media Cyfrowych należy być w wieku uprawniającym do legalnego spożywania alkoholu. W przypadku zawiadomienia, że Dane Osobowe przekazane za pośrednictwem Mediów Cyfrowych podała Osoba Niepełnoletnia, Dane te zostaną usunięte

   

  11. Jak można się z nami skontaktować lub złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego?

  W razie jakichkolwiek pytań, zażaleń lub uwag dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub naszych praktyk zbierania danych, prosimy o kontakt na adres:

  Wyborowa S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: regulamin@wyborowa.pl

  Informujemy, że w przypadku wątpliwości dotyczących warunków przetwarzania Danych Osobowych przez Wyborową Pernod Ricard, skargę można również wnieść do organu nadzorczego państwa miejsca zamieszkania użytkownika.

   

  12. Zmiany w naszej Polityce Prywatności

  Nasza Polityka Prywatności jest regularnie weryfikowana, a wszelkie aktualizacje będą umieszczane na tej stronie internetowej.

   

  Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2020 roku.

   

  Sprawdzanie wieku! Czy jesteś w wieku zezwalającym na legalne spożywanie alkoholu?
  Wybierz swój kraj lub region
  International
  Asia
  Chinese Mainland
  Hong Kong SAR (english)
  Hong Kong SAR (traditional chinese)
  Malaysia
  Singapore
  Taiwan
  Vietnam
  Canada (english)
  Canada (français)
  France
  Ghana
  Mexico
  Nigeria
  Poland
  Russia
  South Africa
  United Kingdom
  United States
  Rok

  Pamiętaj mnie

  Nie zaznaczaj tego pola, jeśli udostępniasz swoje urządzenie niepełnoletnim.

  WEJDŹ

  Martell & Co musi przetworzyć te informacje, aby sprawdzić, czy jesteś w wieku zezwalającym na legalny dostęp do naszej strony internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką ochrony prywatności

  ©2020 Martell. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  KORZYSTAJ Z ALKOHOLU ODPOWIEDZIALNIE Nie udostępniaj i nie przesyłaj dalej tych materiałów osobom niepełnoletnim.