Diane Kruger và Philippe Guettat tại Versailles tham dự lễ kỷ niệm Martell300

Diane Kruger & Philippe Guettat, Tổng Giám Đốc Điều Hành Martell Mumm Perriet-Jouët - Ảnh lấy từ: Kho hình ảnh Getty Images của Martell Cognac

Naomie Harris  tại Cung Điện Versailles tham dự lễ kỷ niệm Martell300

Naomie Harris - Ảnh Lấy Từ: Kho hình ảnh Getty Images của Martell Cognac

La patrouille de France pose avec Mme Catherine Pégard, Giám Đốc Domaine of Versailles

La Patrouille de France với Mme Catherine Pégard, Giám Đốc Domain of Versailles - Ảnh Lấy Từ: Kho hình ảnh Getty Images của Martell Cognac

Jean Charles de Castelbajac (C) và các con trai Louis-Marie de Castelbajac và Guilhem de Castelbajac tại Cung Điện Versailles tham dự lễ kỷ niệm Martell300

Jean Charles de Castelbajac (C) và các con trai Louis-Marie de Castelbajac và Guilhem de Castelbajac tại Cung Điện Versailles tham dự lễ kỷ niệm Martell300- Ảnh Lấy Từ: Kho hình ảnh Getty Images của Martell Cognac

Nghệ sĩ đương đại Bernar Venet, nhà thiết kế phiên bản hạn chế Martell Premier Voyage, tại Cung Điện Versailles tham dự lễ kỷ niệm Martell300

Nghệ sĩ đương đại Bernar Venet, nhà thiết kế của phiên bản hạn chế Martell Premier Voyage- Ảnh Lấy Từ: Kho hình ảnh Getty Images của Martell Cognac

Alain Ducasse, Karen Mok và Thierry Hernandez tại Cung Điện Versailles tham dự lễ kỷ niệm Martell300

Alain Ducasse, Karen Mok và Thierry Hernandez - Ảnh Lấy Từ: Kho hình ảnh Getty Images của Martell Cognac

Karen Mok, Olivia Palermo và các vị khách tại Cung Điện Versailles tham dự lễ kỷ niệm Martell300

Karen Mok cùng chồng, Olivia Palermo và Johannes Huebl - Ảnh Lấy Từ: GKho hình ảnh Getty Images của Martell Cognac

 Louis-Marie de Castelbajac, Solange Knowles, Paul Charles Ricard và Hande Kodja tại Cung Điện Versailles tham dự sự kiện Martell300

Louis-Marie de Castelbajac, Solange Knowles, Paul Charles Ricard và Hande Kodja - Ảnh Lấy Từ: Kho hình ảnh Getty Images của Martell Cognac