Chính sách cookie

  Trang của chúng tôi có sử dụng cookie. Cookie là một tập tin văn bản nhỏ được Trang của chúng tôi tạo ra, gửi tới trình duyệt của người dùng và lưu trên ổ đĩa cứng trong máy tính của người dùng. Mục đích của cookie là lưu trữ thông tin liên quan tới người dùng Trang của chúng tôi. Cookie lưu trữ thông tin người dùng bao gồm địa chỉ IP, dữ liệu điều hướng và thiết lập ưu tiên của người dùng.

  Quý vị được thông báo rằng Martell sẽ sử dụng các cookie sau:

  • Cookie “User-SessionID” (ID Phiên Người Dùng): chúng được Trang sử dụng để:
   • lưu trữ thông tin về mẫu mà quý vị đã điền trên Trang
   • cho phép quý vị truy vập vào các khu vực hạn chế trên Trang, thông qua các ký hiệu nhận dạng mà quý vị đã gửi trước đó cho Martell.
  • “Strictly necessary cookies” (Các cookie tối cần thiết): các cookie này rất quan trọng để duyệt tới trang web và sử dụng tất cả các tính năng của trang. Không có các cookie này, các tính năng sẽ không hoạt động tối ưu. Các cookie này là các dữ liệu kỹ thuật đơn thuần và không xác định danh tính cá nhân của quý vị.
  • “Functionality cookies” (Các cookie chức năng): các cookie này được sử dụng để giúp duyệt dễ dàng hơn. Chúng lưu trữ các thiết lập ưu tiên nhất định của người dùng (ngôn ngữ, tên người dùng, quốc gia, v.v.).
  • “Audience measurement cookies” (Các cookie đo lường khách thăm): các cookie này được Trang sử dụng để thiết lập số liệu thống kê và lưu lượng ẩn danh. Chúng cho phép chúng tôi nhận biết và đếm số khách thăm và xem khách thăm khám phá Trang của chúng tôi như thế nào trong khi sử dụng. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách hoạt động của Trang, ví dụ bằng cách đảm bảo rằng người dùng tìm thấy những gì mình cần.
  • “Targeting cookies” (Các cookie đích): các cookie này cho phép gửi tới quý vị các quảng cáo dựa trên sở thích của quý vị.

  Quý vị được thông báo rằng lúc nào quý vị cũng có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình liên quan tới các cookie và lúc nào cũng có quyền phản đối việc cho phép quý vị chấp nhận hoặc từ chối các cookie.

  Lúc nào quý vị cũng có thể quản lý, ngừng kích hoạt và ủy quyền cho các cookie bằng cách cấu hình trình duyệt Internet của quý vị.

  Quý vị sẽ tìm thấy toàn bộ thông tin liên quan tới hướng dẫn sử dụng dưới đây tùy vào trình duyệt Internet của quý vị:

  • Đối với Internet ExplorerTM: http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
  • Đối với ChromeTM: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
  • Đối với SafariTM: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
  • Đối với FirefoxTM:http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  • Đối với OperaTM: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

  Để biết thêm thông tin về các cookie, bao gồm cả cách kích hoạt cookie, hãy thay đổi thiết lập trình duyệt của quý vị, tìm và xóa các cookie trên ổ đĩa cứng của quý vị, vui lòng ghé thăm trang web http://www.cnil.fr.

  Quý vị có thể liên lạc với Martell qua email tại địa chỉ privacy@martell.com trong trường hợp khó thực thi quyền truy cập của quý vị hoặc phản đối các cookie.

  VUI LÒNG KHÔNG CHIA SẺ NỘI DUNG CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI BẰNG MỌI HÌNH THỨC. VUI LÒNG UỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM