BLACKCURRANT VELVET THÀNH PHẦN
BLACKCURRANT VELVET

THÀNH PHẦN

Kết hợp ba thành phần cổ điển kiểu Pháp trong một ly cocktail bao gồm cô-nhắc, vang đỏ và lý đen. Một loại cocktail tinh tế, nổi bật với kết cấu mượt mà, hương gỗ và vị trái cây đặc trưng của VS.

  • 40ml Martell VS
  • 10ml rượu mùi phúc bồn đen hoặc mâm xôi
  • 25ml nước chanh
  • 25ml lòng trắng trứng
  • 10ml kẹo gôm
  • 25ml rượu vang đỏ

Lắc và lọc vào ly coupette, rồi trang trí với vang đỏ.