FRAMBOISE THÀNH PHẦN
FRAMBOISE

THÀNH PHẦN

Với vị trái cây tươi mát, Martell Framboise mang đến một ly rượu đầy sang trọng trên Kir Impériale.

  • 2cl cô-nhắc Martell 
(Martell VS hoặc Martell VSOP Medallion)
  • 1cl rượu phúc bồn tử

  • Sâm banh

Rót Martell cô-nhắc và rượu phúc bồn tử vào một ly uống sâm banh. Rót thêm rượu sâm banh ướp lạnh vào đầy ly.