LA FRENCH TOUCH COCKTAIL Thành phần:
LA FRENCH TOUCH COCKTAIL

Thành phần:

  • 2 shot Martell VSOP / NOBLIGE LA FRENCH TOUCH
  • 2 shot rượu Blue Curacao
  • Top Tonic Water
  • Đá Viên
  • Cho đá vào cốc, sau đó thêm:
  • Rượu Martell Cognac và Blue Curacao, đổ tonic water lên trên.
  • Trang trí bằng một lát cam tươi.
  • chiếu sáng bằng đènUV và hãy cảm nhận French Touch.

Hãy thử tự pha chế một ly cocktail rực rỡ sắc màu cho riêng bạn nhé!

LA FRENCH TOUCH

Phiên Bản Giới Hạn V.S.O.P

KHÁM PHÁ
LA FRENCH TOUCH Phiên Bản Giới Hạn V.S.O.P
LA FRENCH TOUCH Phiên Bản Giới Hạn Noblige

LA FRENCH TOUCH

Phiên Bản Giới Hạn Noblige

KHÁM PHÁ