THE PERFECT SERVE THÀNH PHẦN
THE PERFECT SERVE

THÀNH PHẦN

The Perfect Serve lấy ý nghĩa của việc sử dụng Martell làm nguyên liệu chính khi pha cocktail. Dễ thực hiện, đơn giản chỉ là làm sao thể hiện hương vị của Martell VSOP.

  • 35ml Martell VSOP
  • 10ml nước khoáng ướp lạnh
  • Vỏ cam

Đầu tiên, ướp lạnh ly brandy balloon bằng đá và nước, hoặc để nó vào tủ lạnh. Sau khi ly được ướp lạnh, cho cô-nhắc và nước vào. Cuối cùng, vắt vỏ cam lên trên cocktail và phục vụ.