PLUM SPRITZ THÀNH PHẦN
PLUM SPRITZ

THÀNH PHẦN

Một loại cocktail tinh tế dùng khai vị. Cân bằng giữa vị ngọt và vị chua, Martell Plum Spritz đem lại sự tinh tế phức hợp của Martell VSOP.

  • 35ml Martell VSOP
  • 35ml rượu vang hay sake Mận Choya
  • Soda phía trên

Sắp các thành phần vào ly rock, bên trên đá viên. Khuấy đều và tô điểm bằng một lát cam.