TOASTED LEMON THÀNH PHẦN
TOASTED LEMON

THÀNH PHẦN

Một loại cocktail cô-nhắc cổ điển, vị ngon đến từ sự giản đơn giản trong cách pha chế. Vị ngọt của chanh nướng sẽ cộng hưởng làm dấy lên vị caramel tinh tế của Martell VSOP.

  • 40ml Martell VSOP
  • 20ml triple sec
  • 20ml chanh nướng ngọt

Lắc và lọc hai lần qua ly coupette và trang trí bằng một lát chanh.