2 min

Derby

Refreshing with fruit notes

  Thứ bạn cần

  Thành phần

  Các cocktail cho:
  1 người
  • 2 oz
   Martell VSOP
  • 1.5 oz
   Grapefruit juice
  • 3/4 oz
   Blackberry honey syrup
  • 2 dashes
   Orange bitters
  • 1 twist
   Grapefruit for garnish

  Hướng dẫn

  • 1Combine ingredients into a cocktail shaker.
  • 2Shake with ice.
  • 3Strain the drink into a coupe glass.
  • 4Garnish with a grapefruit twist.
  • 5Taste.

  Mẹo phục vụ

  Serve in a coupe glass.

   

  header-logo
  Kiểm tra tuổi! Bạn có ở độ tuổi uống rượu hợp pháp không?
  Chọn một quốc gia hoặc khu vực
  International
  Asia
  Chinese Mainland
  Hong Kong SAR (english)
  Hong Kong SAR (traditional chinese)
  Malaysia
  Singapore
  Taiwan
  Vietnam
  Canada (english)
  Canada (français)
  France
  Ghana
  Mexico
  Nigeria
  Poland
  Russia
  South Africa
  United Kingdom
  United States
  Năm

  Ghi nhớ tôi

  Vui lòng không đánh dấu vào ô này nếu thiết bị được dùng chung với trẻ vị thành niên.

  Nhập

  Martell & Co cần xử lý thông tin này để đảm bảo bạn đủ tuổi hợp pháp để truy cập trang web của chúng tôi theo luật hiện hành. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi ©2020 Martell. Đã được đăng ký bản quyền

  VUI LÒNG KHÔNG CHIA SẺ NỘI DUNG CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI BẰNG MỌI HÌNH THỨC. VUI LÒNG UỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM