Comité Colbert

Comité Colbert (một hiệp hội của Pháp được thành lập vào năm 1954) có thành viên là 70 nhà sản xuất các loại hàng hóa sang trọng của Pháp đang cố gắng chung sức quảng bá các giá trị chung của họ ở Pháp và ra nước ngoài. Mục đích của Comité Colbert là thể hiện sự sáng tạo của các thành viên và nâng cao nhận thức về vai trò của họ trong nghệ thuật.

70 nhà sản xuất đại diện cho phạm vi rộng lớn các nghề thủ công và các ngành nghề khác: thời trang cao cấp và sản xuất phụ kiện, nhà sản xuất nước hoa, nhà chế tạo trang sức, nhà sản xuất đồ dùng gia đình theo thiết kế riêng, các chủ khách sạn, các nhà nghệ thuật ẩm thực sành sỏi cũng như các nhà sản xuất rượu vang, sâm-panh và rượu cô-nhắc. Được thành lập bởi những người có tầm nhìn sáng tạo, những công ty này đã làm việc trong khuôn khổ các quy tắc thẩm mỹ nhưng cũng biết cách chuyển động cùng thời đại. Các thành viên của Comité Colbert bị chi phối bởi các giá trị và niềm tin chung vào tầm quan trọng của việc làm phong phú cho nhau thông qua những kinh nghiệm chung. Kể từ năm 2006, Martell đã là một phần của Comité Colbert và là nhà sản xuất rượu cô-nhắc duy nhất được đại diện.

www.comitecolbert.com