Điều khoản&điều kiện

  Điều Khoản Pháp Lý

  Trang này thuộc sở hữu của và được xuất bản bởi MARTELL & CO (sau đây gọi là “Martell”), một “société anonyme” hoạt động theo luật của Pháp, có vốn cổ phần là 954.110.665,71 Euro, đăng ký tại Cục Đăng Ký Công Ty và Thương Mại Angoulême theo số 342 438 892 có trụ sở đăng ký tại Place Edouard Martell, 16100 Cognac, Pháp.

  Trưởng Ban Biên Tập: Philippe Guettat.

  Nếu có bất cứ truy vấn nào liên quan đến Trang, vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách gửi email đến: privacy@martell.com.

  Công Ty Hosting: Amazon Web Services, Inc. P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226
  http://aws.amazon.com.

  Điều Khoản & Điều Kiện

  Các điều khoản và điều kiện sau (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản và Điều Kiện”) được áp dụng đối với người dùng, người xem và tất cả những người có quyền truy cập vào trang www.martell.com (sau đây gọi là “Trang”).

  Với việc sử dụng hoặc xem Trang này, quý vị đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện, Chính Sách về Quyền Riêng Tư và Chính Sách về Cookie. Nếu quý vị không đồng ý, vui lòng không sử dụng Trang này. Người dùng tự chấp nhận rủi ro đối với bất kỳ việc truy cập hoặc sử dụng nào trên Trang này. Quý vị phải ở tuổi uống rượu hợp pháp khi sử dụng Trang này. Nếu không, quý vị không được vào Trang này.

  1. Yêu cầu về độ tuổi khi sử dụng Trang

  Để có thể tham khảo Trang này, quý vị phải có tuổi hợp pháp theo quy định của pháp luật tại quốc gia của quý vị mà quy định việc tiêu thụ rượu: nếu không phải như vậy, vui lòng rời khỏi Trang này. Nếu quý vị đang trong độ tuổi cần thiết, vui lòng tiêu thụ sản phẩm của chúng tôi trong chừng mực.

  Một số quốc gia cấm tham khảo nội dung trang giống như trang của chúng tôi, do luật pháp địa phương hạn chế bán và/hoặc quảng cáo đồ uống có cồn. Nếu quý vị đang tham khảo nội dung Trang này từ quốc gia áp dụng các hạn chế như vậy, vui lòng ngắt kết nối ngay lập tức. Nếu quý vị không rõ về luật tại quốc gia của mình về vấn đề này, chúng tôi khuyến cáo quý vị rời Trang này và tham khảo ý kiến về các quyền của quý vị trước khi tiếp tục.

  2. Hành vi của người dùng

  Quý vị bảo đảm và đồng ý rằng mình đang trong độ tuổi tối thiểu cần thiết về mặt pháp lý để tiêu thụ và/hoặc mua rượu theo các quy định của quốc gia cư trú của người dùng.

  Trong khi sử dụng Trang, quý vị không được tải lên, đăng hoặc truyền tải hoặc phân phối hoặc phát hành thông qua Trang bất kỳ tài liệu nào: (a) bất hợp pháp, đe dọa, quấy rối, xúc phạm, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, khiêu dâm, bôi nhọ, lừa đảo, gian lận, chứa đựng thông tin mô tả hay tài khoản rõ ràng hoặc đồ họa có hành vi tình dục (bao gồm, nhưng không giới hạn ở ngôn ngữ tình dục có tính chất bạo lực hoặc đe dọa hướng vào một cá nhân khác hoặc một nhóm cá nhân), xâm phạm sự riêng tư của người khác, hoặc gây hận thù, (b) hạn chế hoặc ngăn cấm bất cứ người dùng nào khác sử dụng và thưởng thức Trang, (c) cấu thành hay khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm hay làm nảy sinh trách nhiệm dân sự, hoặc (d) có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác, quảng cáo dưới mọi hình thức, hoặc chỉ dẫn sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về xuất xứ hoặc tuyên bố về sự việc. Quý vị cũng bảo đảm và đồng ý rằng quý vị không: (a) mạo danh, hoặc xuyên tạc tư cách của quý vị với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác; (b) tải lên, đăng, xuất bản, truyền tải, sao chép, phân phối hoặc khai thác bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào khác thu được theo bất kỳ cách nào thông qua Trang nhằm mục đích thương mại (trừ khi được cho phép bởi nhà cung cấp thông tin hoặc tài liệu khác đó); hoặc (c) cố tình truy cập trái phép vào các hệ thống máy tính khác thông qua Trang.

  Quý vị không được sử dụng sai Trang bằng cách cố ý giới thiệu virus, trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu khác có tính chất độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Quý vị không được cố tình truy cập trái phép vào Trang, dịch vụ lưu trữ Trang hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang. Quý vị không được tấn công Trang thông qua hình thức tấn công từ chối dịch vụ hoặc hình thức tấn công từ chối dịch vụ được phân phối. Martell sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do hình thức tấn công từ chối dịch vụ được phân phối, virus hoặc tài liệu độc hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm cho thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác của quý vị gây ra do việc quý vị sử dụng Trang hoặc do quý vị tải về bất kỳ tài liệu nào được đăng trên Trang, hoặc trên bất kỳ trang web nào có liên kết với Trang.

  Không chia sẻ , truyền tải nội dung cho người dưới 18 tuổi bằng bất cứ hình thức nào.

  Các nội dung do người dùng khởi tạo nếu có liên quan đến việc Uống không có trách nhiệm sẽ được xóa bỏ ngay lập tức

  3. Hạn chế sử dụng

  Được phép truy cập vào Trang trên cơ sở tạm thời và chúng tôi có quyền thu hồi hoặc sửa đổi Trang mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu Trang của chúng tôi không khả dụng vào bất cứ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào vì bất kỳ lý do nào. Không được sửa đổi, sao chép, mô phỏng, phân phối, tái bản, tải lên, đăng, hoặc truyền tải tài liệu từ Trang này theo bất kỳ cách nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Martell. Martell là chủ sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có trên Trang và đối với bất kỳ tài liệu nào được xuất bản trên Trang. Mọi quyền như vậy đều đã được bảo lưu. Không có quyền sở hữu hay bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào được chuyển nhượng cho quý vị khi sử dụng hoặc truy cập vào Trang; thay vào đó, tất cả mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với tất cả các khía cạnh của Trang đều là tài sản của Martell. Tài liệu trên Trang chỉ được cung cấp cho mục đích hợp pháp.

  4. Hạn chế trách nhiệm

  Trong mọi trường hợp thuộc phạm vi cho phép của pháp luật, Martell không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn ở tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc gián tiếp, bao gồm cả mất lợi nhuận, mất thu nhập hoặc doanh thu, mất lợi thế, gián đoạn kinh doanh hoặc mất dữ liệu hoặc thông tin, hoặc thiệt hại mang tính trừng phạt ngay cả khi Martell đã được thông báo trước về khả năng xảy ra thiệt hại như vậy), tổn hại, hoặc thương tích phát sinh theo bất kỳ cách nào, và dù do sai lầm cá nhân, vi phạm hợp đồng hay lý do khác gây ra, có liên quan đến, phát sinh từ, hoặc là kết quả của việc sử dụng hoặc truy cập vào, hoặc không có khả năng sử dụng Trang hoặc bất kỳ tài liệu nào trên Trang hoặc các trang “được liên kết nóng” tới Trang, hoặc gây ra bởi bất kỳ tình trạng không hoạt động, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, sai sót, chậm trễ nào trong việc truyền tải hoạt động, virus máy tính hay lỗi đường truyền. Tài liệu trên Trang có thể bao gồm các sai sót kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Tài liệu trên Trang được cung cấp “nguyên trạng” và không có bất kỳ loại bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật áp dụng, Martell từ bỏ tất cả trách nhiệm đối với sơ suất và từ bỏ tất cả các tuyên bố và bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, (cho dù theo luật, luật tùy trường hợp, sử dụng thương mại hoặc hình thức khác) bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp vì một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. Martell không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào rằng việc sử dụng Trang sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, rằng nội dung sẽ đúng, chính xác hoặc đáng tin cậy, hoặc Trang hay máy chủ giúp Trang khả dụng không có virus hoặc các thành phần gây hại khác. Martell không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào và từ bỏ một cách rõ ràng tất cả trách nhiệm giải trình và trách nhiệm về việc sử dụng hoặc trông cậy vào các thông tin có trên Trang về tính chính xác, độ tin cậy hay tính chất khác của thông tin. Quý vị (không phải Martell) phải chịu toàn bộ chi phí của tất cả việc bảo trì, sửa chữa hoặc điều chỉnh cần thiết.

  5. Bảo vệ sở hữu trí tuệ

  5.1. Bảo vệ Trang và nội dung trên Trang bởi quyền sở hữu trí tuệ

  Bản thân Trang, chẳng hạn như cấu trúc của Trang, cách trình bày Trang, các tiêu chuẩn đồ họa của Trang và tất cả mọi thứ cũng như tất cả các tài liệu trên Trang (văn bản, biểu đồ, đồ họa, biểu tượng, hình vẽ, hình ảnh, v.v.) được công bố trên Trang đều được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả quyền tác giả (sau đây gọi là “Các Thành Phần Được Bảo Vệ”) và là tài sản độc quyền của Martell.

  Nếu không có đầy đủ danh sách đó, cụ thể quý vị không được:

  • mô phỏng, sao chép, sửa đổi, tạo ra một tác phẩm phái sinh, tập hợp, tái tạo, phân phối, trình bày, trưng bày, phổ biến, hiển thị công khai, chuyển nhượng, truyền tải, xuất bản, bán, gán thuộc tính, cấp giấy phép phụ, chuyển nhượng, cung cấp cho một bên thứ ba, tiếp thị, toàn bộ hoặc một phần của Các Thành Phần Được Bảo Vệ, bằng bất kỳ cách nào,
  • chỉnh sửa, thay đổi, toàn bộ hoặc một phần của Các Thành Phần Được Bảo Vệ theo quan điểm, cụ thể là, để có được quyền truy cập trái phép vào Trang và truy cập vào Trang bằng bất kỳ phương tiện nào khác với giao diện kết nối với không gian người dùng, được Martell cung cấp cho quý vị nhằm mục đích đó thông qua Trang.

  5.2. Bảo vệ thương hiệu

  Tất cả các thương hiệu và tất cả các logo, thiết kế, nhãn hiệu, kiểu dáng chai và tất cả các sở hữu trí tuệ khác có liên quan gắn liền với www.martell.com được sử dụng trong đây đều thuộc sở hữu của Martell. Không được sử dụng các thương hiệu của Martell cùng với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phải của Martell, theo bất kỳ cách nào có thể gây ra sự nhầm lẫn, hoặc theo bất kỳ cách nào phỉ báng hoặc làm mất tín nhiệm của Martell. Tất cả các thương hiệu khác đều là tài sản thuộc chủ sở hữu tương ứng của chúng, những người có thể hoặc không phải là chi nhánh của, có mối liên hệ với hoặc được tài trợ bởi Martell.

  6. Liên kết

  Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm về tính chính xác và tính sẵn có của thông tin được cung cấp bởi các trang web mà quý vị có thể liên kết tới từ Trang này (“Các Trang Được Liên Kết”). Liên kết đến Các Trang Được Liên Kết không cấu thành sự chứng thực của hoặc có liên kết với Martell đối với các trang như vậy hoặc nội dung, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu khác được trình bày trên các trang như vậy. Martell không tạo ra, chỉnh sửa hoặc giám sát Các Trang Được Liên Kết này. Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng Martell không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do hoặc bị cáo buộc là do hoặc có liên quan với việc sử dụng hoặc căn cứ vào nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ có trên Các Trang Được Liên Kết như vậy.

  7. Luật và quyền tài phán áp dụng

  Các Điều Khoản và Điều Kiện sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với pháp luật của Pháp, bất kể bất kỳ nguyên tắc về xung đột pháp luật nào. Trừ khi được mô tả khác, tất cả các tài liệu trên Trang đều có sẵn chỉ để cung cấp thông tin về www.martell.com. Martell kiểm soát và điều hành Trang từ nước Pháp và không tuyên bố rằng các tài liệu này là thích hợp hay có sẵn để sử dụng tại các địa điểm khác.

  Bất kỳ giải thích, tranh chấp hoặc khiếu nại nào liên quan đến các Điều Khoản và Điều Kiện này đều được đệ trình lên quyền tài phán độc quyền của các tòa án Paris, bất chấp số đông các bên tham gia vào vụ kiện, thủ tục tố tụng của bên thứ ba, bao gồm tất cả các thủ tục khẩn cấp, bảo vệ và tóm tắt.

  8. Thông tin về quý vị và việc ghé thăm Trang này của quý vị

  Martell xử lý thông tin về quý vị theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư của mình. Khi sử dụng Trang, quý vị đồng ý với việc xử lý như vậy và quý vị phải đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu mà quý vị cung cấp đều chính xác.

  header-logo
  Kiểm tra tuổi! Bạn có ở độ tuổi uống rượu hợp pháp không?
  Chọn một quốc gia hoặc khu vực
  International
  Asia
  Chinese Mainland
  Hong Kong SAR (english)
  Hong Kong SAR (traditional chinese)
  Malaysia
  Singapore
  Taiwan
  Vietnam
  Canada (english)
  Canada (français)
  France
  Ghana
  Mexico
  Nigeria
  Poland
  Russia
  South Africa
  United Kingdom
  United States
  Năm

  Ghi nhớ tôi

  Vui lòng không đánh dấu vào ô này nếu thiết bị được dùng chung với trẻ vị thành niên.

  Nhập

  Martell & Co cần xử lý thông tin này để đảm bảo bạn đủ tuổi hợp pháp để truy cập trang web của chúng tôi theo luật hiện hành. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi ©2020 Martell. Đã được đăng ký bản quyền

  VUI LÒNG KHÔNG CHIA SẺ NỘI DUNG CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI BẰNG MỌI HÌNH THỨC. VUI LÒNG UỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM