CÁC CHUYẾN THĂM HẦM RƯỢU MARTELL

Để có thông tin về chuyến thăm Hầm Rượu Martell và đặt vé chuyến thăm của quý vị, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại đây.

THÊM

 

HOẠT ĐỘNG & SỰ KIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Để biết về các sự kiện và hoạt động tại địa phương, vui lòng liên lạc với nhà phân phối gần quý vị nhất tại địa phương.

THÊM

 

HỢP TÁC & NHÂN SỰ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Để biết về các cơ hội việc làm, vui lòng liên lạc với Pernod-Ricard Holding hoặc nhà phân phối Martell gần nhất của quý vị.

THÊM

 

CÁC THẮC MẮC KHÁC

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng sử dụng mẫu liên lạc của chúng tôi.

THÊM