Contacts background

Contacts

Thăm hầm rượu Martell

Để biết thêm thông tin về việc tham quan các hầm rượu của Martell và đặt tour, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Cộng tác địa phương & Nhân sự

Về cơ hội việc làm, vui lòng liên hệ Pernod-Ricard Holding hoặc nhà phân phối Martell gần nhất của bạn.

Hoạt động và sự kiện địa phương

Đối với các sự kiện và hoạt động tại địa phương, vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương gần nhất của bạn.

Các yêu cầu khác

Đối với bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.

header-logo
Kiểm tra tuổi! Bạn có ở độ tuổi uống rượu hợp pháp không?
Chọn một quốc gia hoặc khu vực
International
Asia
Chinese Mainland
Hong Kong SAR (english)
Hong Kong SAR (traditional chinese)
Malaysia
Singapore
Taiwan
Vietnam
Canada (english)
Canada (français)
France
Ghana
Mexico
Nigeria
Poland
Russia
South Africa
United Kingdom
United States
Năm

Ghi nhớ tôi

Vui lòng không đánh dấu vào ô này nếu thiết bị được dùng chung với trẻ vị thành niên.

Nhập

Martell & Co cần xử lý thông tin này để đảm bảo bạn đủ tuổi hợp pháp để truy cập trang web của chúng tôi theo luật hiện hành. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi ©2020 Martell. Đã được đăng ký bản quyền

VUI LÒNG KHÔNG CHIA SẺ NỘI DUNG CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI BẰNG MỌI HÌNH THỨC. VUI LÒNG UỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM