Nhân dịp Kỷ Niệm 300 năm, Martell đã cho các vị khách trải nghiệm từng giai đoạn trong quy trình làm rượu Cognac độc đáo của mình. 4 hầm Sản Xuất Rượu đặc biệt để khám phá Nghệ Thuật của Nhà Martell gồm có Nghệ Thuật Chưng Cất, Nghệ Thuật Pha Trộn, Nghệ Thuật Ủ Rượu & và Nghệ Thuật Thử Rượu.

4 hầm sản xuất rượu tại Cung Điện Versailles để khám phá Nghệ Thuật của Nhà Martell - bar Mixolo
4 hầm sản xuất rượu tại Cung Điện Versailles để khám phá Nghệ Thuật của Nhà Martell- Martell Cocktail
4 hầm sản xuất rượu tại Cung Điện Versailles để khám phá Nghệ Thuật của Nhà Martell
4 hầm sản xuất rượu tại Cung Điện Versailles để khám phá Nghệ Thuật của Nhà Martell
4 hầm sản xuất rượu tại Cung Điện Versailles để khám phá Nghệ Thuật của Nhà Martell trong lễ kỷ niệm Martell300

Ảnh Lấy Từ: Kho hình ảnh Getty Images của Martell Cognac