Thông tin dinh dưỡng

  Average representative values per 10g alcohol and per 25ml serving:

  Alcoholic strength40 % Vol
  QualitiesVS / VSOP / Blue Swift / Noblige / Cordon Bleu / Cordon Bleu Extra / Cordon Bleu Intense Heat / Chanteloup Perspective / Création Grand Extra /  L’Or de Jean Martell / Martell 1858 / Martell 1er assemblage / Single Estate 2 Mongillon / Single Estate 3 Couillaud
  CompositionPer 10 g alcoholPer 25 ml serving
  Volume of serve (ml of final product)31,725
  Alcohol (g)107,9
  Calories (kcal)71,956,8
  Fat (g)00
  Satured Fat (g)00
  Carbohydrates (g)0,250,2
  Proteins (g)00
  AllergensNoneNone

   

  Alcoholic strength40 % Vol
  QualitiesMartell Premier Voyage
  CompositionPer 10 g alcoholPer 25 ml serving
  Volume of serve (ml of final product)31,725
  Alcohol (g)107,9
  Calories (kcal)72,257
  Fat (g)00
  Satured Fat (g)00
  Carbohydrates (g)0,310,25
  Proteins (g)00
  AllergensNoneNone

   

  Alcoholic strength40 % Vol
  QualitiesMartell Distinction /Martell Caractère / XO / Domaine Jean Martell / VS Fine Champagne /Single Estate 1 Charbonniere
  CompositionPer 10 g alcoholPer 25 ml serving
  Volume of serve (ml of final product)31,725
  Alcohol (g)107,9
  Calories (kcal)72,457,2
  Fat (g)00
  Satured Fat (g)00
  Carbohydrates (g)0,380,3
  Proteins (g)00
  AllergensNoneNone

   

  Alcoholic strength40 % Vol
  QualitiesNCF
  CompositionPer 10 g alcoholPer 25 ml serving
  Volume of serve (ml of final product)31,725
  Alcohol (g)107,9
  Calories (kcal)72,957,6
  Fat (g)00
  Satured Fat (g)00
  Carbohydrates (g)0,510,4
  Proteins (g)00
  AllergensNoneNone

   

  Alcoholic strength43 % Vol
  QualitiesCohiba
  CompositionPer 10 g alcoholPer 25 ml serving
  Volume of serve (ml of final product)29,4625
  Alcohol (g)108,5
  Calories (kcal)72,361,5
  Fat (g)00
  Satured Fat (g)00
  Carbohydrates (g)0,350,3
  Proteins (g)00
  AllergensNoneNone

   

  Quality25ml30ml100ml
  KcalKcalKjouleKcalKjoule
  VSOP / Cordon Bleu / Chanteloup Perspective / L’Or de Jean Martell / Noblige / Cordon Bleu Extra / Blue Swift56.868.2285.2227.2950.6
  VS SD / VSOP RD BRL57.068.4286.2228.0954.0
  XO & Chanteloup XXO57.268.6287.2228.8957.3
  Cohiba61.573.8308.8246.01029.3
  NCF57.669.1289.2230.4964.0
  Distinction57.268.6287.2228.8957.3
  header-logo
  Kiểm tra tuổi! Bạn có ở độ tuổi uống rượu hợp pháp không?
  Chọn một quốc gia hoặc khu vực
  International
  Asia
  Chinese Mainland
  Hong Kong SAR (english)
  Hong Kong SAR (traditional chinese)
  Malaysia
  Singapore
  Taiwan
  Vietnam
  Canada (english)
  Canada (français)
  France
  Ghana
  Mexico
  Nigeria
  Poland
  Russia
  South Africa
  United Kingdom
  United States
  Năm

  Ghi nhớ tôi

  Vui lòng không đánh dấu vào ô này nếu thiết bị được dùng chung với trẻ vị thành niên.

  Nhập

  Martell & Co cần xử lý thông tin này để đảm bảo bạn đủ tuổi hợp pháp để truy cập trang web của chúng tôi theo luật hiện hành. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi ©2020 Martell. Đã được đăng ký bản quyền

  VUI LÒNG KHÔNG CHIA SẺ NỘI DUNG CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI BẰNG MỌI HÌNH THỨC. VUI LÒNG UỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM