Cô-nhắc được làm như thế nào?

Cô-nhắc được chưng cất rượu trắng tạo ra eau-de-vie (rượu tâm), ủ trong thùng gỗ sồi tối thiểu là hai năm và sau đó pha trộn các eaux-de-vie (rượu tâm) khác nhau để tạo mùi vị đặc trưng.

Để biết thêm chi tiết về cách làm rượu cô-nhắc, xem mục tay nghề của chúng tôi.