Đó là một sự biến hóa rất ngoạn mục để tạo ra được một ly cô-nhắc từ những quả nho. Hãy khám phá quy trình chặt chẽ nhưng đầy tâm huyết để tạo ra loại rượu mạnh trứ danh này trong chương thứ hai Tinh hoa của cô-nhắc.

Cô-nhắc được chưng cất rượu trắng tạo ra eau-de-vie (rượu tâm), ủ trong thùng gỗ sồi tối thiểu là hai năm và sau đó pha trộn các eaux-de-vie (rượu tâm) khác nhau để tạo mùi vị đặc trưng.

Để biết thêm chi tiết về cách làm rượu cô-nhắc, xem mục tay nghề của chúng tôi.