Cô-nhắc được làm từ rượu vang trắng, ép từ các loại nho rất đặc trưng. Nho phải được trồng tại một trong sáu vườn nho quanh thị trấn Cô-nhắc vùng Charente và Charente-Maritime của Pháp.

Nho cô-nhắc
Rượu vang để làm cô-nhắc phải được ép từ giống nho Ugni Blanc (chiếm tỉ lệ ít nhất 90%), Folle Blanche hoặc Colombard. 10% còn lại có thể được làm từ nho Folignan, Jurançon blanc, Meslier St-François, Sélect, Montils hay Sémillon.

Sản xuất cô-nhắc
Rượu vang này sau đó được chưng cất đôi trong nồi đồng để tạo ra eau-de-vie (rượu tâm), sau đó ủ trong tối thiểu hai năm và cuối cùng được pha trộn để tạo thành cognac.