Cô-nhắc - Bạn có lẽ đã nghe qua cái tên nhưng bạn có thể nói ra được chính xác đó là gì không? Hãy khám phá chương đầu tiên trong Tinh hoa của cô-nhắc, làm thế nào để đất đai, khí hậu và bí quyết đã kết hợp lại để tạo ra được loại rượu độc đáo và quý hiếm này.

Vùng Cô-nhắc được chia thành sáu vùng, gọi là 'vùng trồng nho' - Borderies, Grande Champagne, Petite Champagne, Fins Bois, Bon Bois và Bois Ordinaire. Cô-nhắc là một loại rượu mạnh, nhưng có tên gọi này khi tuân theo các phương pháp sản xuất rất nghiêm ngặt.

Để biết thêm chi tiết về cô-nhắc và cách sản xuất rượu tại Martell, xem mục tay nghề của chúng tôi.