Rượu cô-nhắc là gì?

Cô-nhắc là một thức uống có cồn màu hổ phách, được sản xuất trong khu vực trồng nho của Charente và Charente-Maritime xung quanh thị trấn Cô-nhắc, Pháp. Loại rượu này được làm bằng cách chưng cất rượu vang trắng để tạo nên eau-de-vie rượ tâm, ủ trong các thùng gỗ sồi tối thiểu hai năm và sau đó pha trộn eaux-de-vie (rượu tâm) khác nhau để tạo nên mùi vị đặc biệt.

Vùng Cô-nhắc được chia thành sáu vùng, gọi là 'vùng trồng nho' - Borderies, Grande Champagne, Petite Champagne, Fins Bois, Bon Bois và Bois Ordinaire. Cô-nhắc là một loại rượu mạnh, nhưng có tên gọi này khi tuân theo các phương pháp sản xuất rất nghiêm ngặt.

Để biết thêm chi tiết về cô-nhắc và cách sản xuất rượu tại Martell, xem mục tay nghề của chúng tôi.