Sự khác biệt giữa rượu mạnh và cô-nhắc là gì?

Cô-nhắc là một loại rượu mạnh. Để được gọi là cognac, rượu cần tuân theo phương pháp sản xuất rất nghiêm ngặt do pháp luật Pháp quy định chặt chẽ - the Appellation d’Origine Contrôlée.

Cô-nhắc chỉ được làm từ nho đặc biệt, nổi tiếng nhất là giống Ugni Blanc và Folle Blanche. Sau đó được chưng cất hai lần trong nồi đồng và ủ trong thùng gỗ sồi Pháp trong tối thiểu hai năm.