Bạn có biết sự khác biệt giữa rượu mạnh và cô-nhắc là gì?
Cô-nhắc không giống như rượu mạnh nhưng lại là một loại của rượu mạnh và đã tạo nên danh tiếng của nó bởi phương pháp sản xuất rất nghiêm ngặt.

Cô-nhắc là một thức uống có cồn màu hổ phách, được sản xuất ở Pháp trong khu vực trồng nho của Charente và Charente-Maritime xung quanh thị trấn Cô-nhắc. Cô-nhắc được làm bằng cách chưng cất rượu vang trắng để tạo nên eau-de-vie rượu tâm, ủ trong các thùng gỗ sồi tối thiểu hai năm và sau đó pha trộn eaux-de-vie (rượu tâm) khác nhau để tạo nên mùi vị đặc biệt.

Vùng Cô-nhắc được chia thành sáu vùng, gọi là 'vùng trồng nho' - Borderies, Grande Champagne, Petite Champagne, Fins Bois, Bon Bois và Bois Ordinaire. 

Để biết thêm chi tiết về cô-nhắc và cách sản xuất cô-nhắc tại Martell, xem mục tay nghề của chúng tôi.